Airco spoelen

Wanneer een compressor van een airco-installatie defect gaat kunnen er, afhankelijk van het soort defect, heel wat metaaldeeltjes in de circulatie van het aircosysteem komen. Hierdoor wordt het hele systeem vervuild en kan er niet zomaar een andere compressor geplaatst worden. 
Deze zal dan onmiddellijk opnieuw schade oplopen door de rondzwevende metaaldeeltjes. Vandaar dat men het aircosysteem eerst grondig moet spoelen of 'flushen'.

Gevolgen van niet spoelen:

  • Door verontreinigde olie en metaaldelen kunnen expansieventielen en orifice tubes verstopt raken.
  • Vervuilde olie en slijtdelen kleven tegen de binnenzijde van leidingen en kanalen van aircocomponenten.


Dit soort verontreinigingen zullen tijdens een normale servicebeurt niet verwijderd worden en kunnen een grote invloed hebben op de werking van het aircosysteem. Vervuilde olie en slijtdelen kunnen ook aan de compressordelen kleven waardoor op langere termijn compressorschade kan ontstaan.

Grondige reinigen:

Onder spoelen wordt verstaan het verwijderen en inwendig reinigen van een aircosysteem. Dit betekent, verwijderen van alle olien, metaal en alle andere schadelijke stoffen. Het is immers niet mogelijk om met een standaardservicebeurt dit soort verontreinigingen te verwijderen uit het systeem. Onderdelen zoals compressor en expansieventielen zijn zeer gevoelig voor dit soort verontreinigingen. Bovendien heeft men soms geen enkel idee meer over de nog aanwezige hoeveelheid olie in het circuit.


Contact opnemen
Meer informatie? Neem dan contact met ons op!

Mail ons Direct contact