DE WERKING VAN EEN AUTO-AIRCONDITIONINGSYSTEEM

31 augustus 2016

Wat vaak over het hoofd gezien wordt, is dat een airconditioning een bestuurder en passagiers gedurende ieder seizoen comfort en veiligheid biedt, dus niet alleen in zomer- maar ook in winterperioden.

Praktisch functioneren

Bij een buitentemperatuur die lager ligt dan ca. 4° C zal de compressor niet functioneren, dit is een beveiliging om het bevriezen van de verdamper te voorkomen.

Hoe vreemd het ook klinkt, de betrouwbaarheid van de installatie vaart wel bij een regelmatig gebruik. De afdichtingen in het systeem blijven dan namelijk soepel en gesmeerd en kunnen zodoende hun afdichtende taak optimaal vervullen. Staat de airconditioning op non actief, dan bestaat het risico dat de afdichtingen uitdrogen en gaan lekken. Het gesloten airco-systeem verliest dan koelmiddel doordat het systeem onder druk staat en geeft er de brui aan.

Een airconditioning creëert de basiscondities voor geconcentreerd rijden zonder stress, door te zorgen voor behaaglijkheid en gezonde klimatologische omstandigheden in elk jaargetijde. Autorijden in prettige omstandigheden zorgt ervoor dat de automobilist het zeer belangrijke concentratievermogen niet verliest waardoor ook het reactievermogen op peil blijft. In het steeds drukker wordende verkeer is dit zeker van belang. Daarnaast nemen doorgaans de irritaties toe wanneer iemand zich bevindt in een onbehaaglijke ruimte.

Wetenswaardige tips omtrent het juiste gebruik

Indien u maximaal van de airco installatie wilt profiteren, is het zaak het instructieboekje van uw auto eens aandachtig door te lezen. Als u die tips goed opvolgt zult u vanzelf merken dat de airco meer voordelen heeft dan u voor mogelijk had gehouden. Bijgaand vindt u nog een aantal algemene aanvullende tips van WAECO voor het juiste gebruik van uw airco-systeem.

Instappen en wegrijden bij warme weersomstandigeheden

De auto heeft gedurende een aantal uren in de brandende zon gestaan en u wilt die overdadige warmte zo snel mogelijk kwijt. Omdat te bereiken opent u de ramen en zet de aanjager vol aan.

De airco is aan en de temperatuurinstelling staat op koud. De lucht betrekt u, afhankelijk van de vochtigheid, van buiten of u gebruikt gerecirculeerde lucht waardoor het sneller aangenaam wordt in het compartiment. De ventilatieroosters NIET direct op de persoon instellen. Zodra de meest extreme warmte uit het voertuig is sluit u de ramen en of het kanteldak en brengt u de aanjagersnelheid naar een acceptabel niveau.

Rijden met de airco aan in warme weersomstandigeheden

De “juiste” temperatuur in de auto varieert natuurlijk van persoon tot persoon. Aangetoond is dat het het beste is dat de temperatuur niet lager is dan ca. 20° C en niet hoger dan 26° C. De relatieve luchtvochtigheid kan het best tussen 35% en 65% liggen (kan niet door de gebruiker bepaald worden).

De luchtbeweging in het voertuig moet zo laag mogelijk gehouden worden, omdat aanhoudende tocht al snel chronische stijve spieren veroorzaakt. Tijdens het rijden zult u meestal merken dat de installatie een overcapaciteit heeft. Wordt het in de auto te koud, dan verhoogt u de temperatuur door de verwarming bij te regelen/schakelen. De airco blijft aan, zodat de verwarmde lucht droog is en vrij is van verontreinigingen. Een behaaglijke temperatuur is 20 tot 23 º C. Stel de luchtverdeling naar eigen behoefte in, maar richt de ventilatieroosters NIET direct op de persoon. Laat altijd verse lucht binnen. Wanneer u de recirculatiestand te lang gebruikt kunt u naar verloop van tijd loom worden door zuurstoftekort.

Ontwasemen in voorjaar of najaar bij koudere weersomstandigheden

Tijdens het vroege voorjaar en de herfst is het vaak vochtig in de auto. De airco komt dan optimaal tot zijn recht, omdat die het interieur ontdoet van vocht. Schakel de airco in en zet de verwarming hoog. De lucht laat u via de roosters naar de ramen stromen. Zodra de ramen vrij zijn van vocht, kunt u de lucht ook naar de voeten laten stromen en de verwarming desgewenst temperen. De ruiten zullen niet meer beslaan omdat de luchtvochtigheid voldoende gedaald is. Het ontwasemingseffect neemt af indien u gerecirculeerde lucht gebruikt. Haal dus alleen buitenlucht naar binnen. Een kantekening is hier op zijn plaats; indien de luchtvochtigheid van de buitenlucht hoger is dan die van de binnenlucht, dan kiest u wèl voor recirculeren.

Rijden in de winter

In de winter is de temperatuur van de buitenlucht vaak zo laag dat u geen behoefte heeft aan koeling.

Schakel dan de installatie uit en regel met de verwarming de gewenste temperatuur. Het brandstof verbruik zal dan iets slinken. Vergeet echter niet om de installatie minimaal eenmaal in de week te activeren. Mochten de ruiten beslaan, dan kunt u de airco weer inschakelen. Overigens zoals eerder genoemd functioneert de airco niet bij buitentemperaturen die lager zijn dan circa 4 graden Celsius.

Onopgemerkt koudemiddelverlies, …dure gevolgschade!

In de zomer ligt het nut van het gebruik van de airco voor veel mensen voor de hand. In winterse periodes echter niet,… jammer. Zolang de airco werkt, gaat alles goed. Zo denkt de trotse bezitter, die ervan uitgaat, dat het systeem onderhoudsvrij is. Tenslotte wordt in de onderhoudsvoorschriften van de meeste autofabrikanten nauwelijks gerept over periodieke aircocontrole. Een aanzienlijke tekortkoming, want aircosystemen kunnen op basis van hun constructie geen hermetisch gesloten systemen zijn. Indien een systeem langere tijd buiten bedrijf is verliest het (helaas) bijna altijd een deel van zijn koudemiddelinhoud. Een onopgemerkt, maar uiteindelijk behoorlijk koudemiddelverlies is het gevolg. Vaak bestaat een deel van het gesloten leidingsysteem namelijk uit slang (tussen motor en carrosserie, i.v.m. de bewegingsmogelijkheid). De afdichtingen van slangen en ook een aantal andere componenten worden onder andere gewaarborgd door de olie die door, een werkend systeem, wordt meegevoerd en zich als een soort film afzet tegen de binnenzijde van deze delen. Wanneer de vullingsgraad van het koudemiddel daalt onder een bepaald niveau dan kan er een aanzienlijke schade ontstaan. Het “hart”, de compressor, wordt onvoldoende gesmeerd. Deze loopt warm en gaat kapot. Kostenplaatje: vijfhonderd Euro of meer. Een gegeven is namelijk dat de gemiddelde voorraad in het systeem jaarlijks met 8 tot 10% afneemt. De gebruiker ervaart dit in de vorm van prestatie vermindering van de installatie, maar omdat dit heel geleidelijk gaat heeft hij/zij het niet terstond in de gaten. Nee, die problemen komen na een jaar of drie, compressorschade vanwege een niet adequate smering is niet ondenkbeeldig en leg een klant dan maar eens uit waarom die rekeningen zo gepeperd moeten zijn.

Hij of zij die dus denkt dat geld bespaart wordt door het systeem de helft van het jaar buiten gebruik te stellen komt in het voorjaar voor een onaangename (dure) verassing te staan, daar het systeem direct service behoeft in een gespecialiseerde werkplaats. DUS, om koudemiddelverlies en daarmee gepaard gaande dure gevolgschade te minimaliseren, bestaat een heel eenvoudige oplossing:

regelmatig onderhoud door een professionele WAECO Service Partner werkplaats.

Want wie nu een beetje investeert bespaart later veel kosten. In vergelijking daarmee zijn de kosten voor een jaarlijks aanbevolen basiscontrole van de airco minimaal! Tenslotte:

Wat betrouwbaar & langdurig moet functioneren heeft onderhoud nodig!

Elke 12 maanden;

Functietesten

 • Waarden meten van de hoge- en lage druk in het systeem
 • Uitblaastemperatuur van de de uitstroomde lucht uit middenroosters
 • In- en uitschakelpunt van de compressor (indien van toepassing) controleren
 • Correcte werking van de condensorventilator
 • Werking luchtverdeling en recirculatiesysteem

Zichtcontroles

 • Staat van de aandrijfriem(-en)
 • Vervuiling van of beschadiging aan de condensor
 • Lekdetectie met het WAECO UV-lekzoeksysteem


Elke 24 maanden;

 • Filterdroger vervangen
 • Koudemiddel R134a afzuigen en recyclen
 • Opnieuw vullen met juiste hoeveelheid koudemiddel en olie

De airco stinkt?

Een veel gehoorde klacht van aircorijders is de muffe lucht die een installatie kan verspreiden. Dit fenomeen heeft alles te maken met de constructie en werking van de installatie en is niet automerk gebonden. Het kwaad geschiedt op de verdamper, waar het koel, vochtig en donker is en zodoende een prima verblijfplaats is voor bacteriën en schimmels. Deze ongenode gasten verspreiden die „vieze sokken-lucht‟. Door een bijzonder uitgekiend aircogebruik kunt u dit probleem echter wel enigzins beperken. Indien u ervoor zorgt dat u de auto met een “droge” verdamper wegzet zal de bacteriëngroei behoorlijk geremd worden. U moet dan het airconditioningsysteem vlak voor het parkeren (zo‟n 10-15 minuten) uitschakelen zodat de verdamper door de nog in werking zijnde aanjager wordt gedroogd. Daarnaast is een vrije afvoer van het condensatievocht van de verdamper een „must‟. Laat u garagebedrijf hier tijdens een onderhoudsbeurt eens naar kijken. Hierbij hoort uiteraard een ook schoon interieurfilter. Dit moet tijdens het reguliere onderhoud regelmatig worden vervangen. Houdt tevens de (lucht)afvoerkanalen zo goed mogelijk schoon en rook NIET in de auto. Roken in de auto veroorzaakt een versnelde aangroei van bacterieën op de verdamper, omdat zich in tabak o.a. eiwitten bevinden, die een perfecte voedingsbodem creëeren voor bacterieën. Voor een curatieve oplossing kunt u contact opnemen met een WAECO Service Partner. Deze Partner droogt, behandelt en reinigt de verdamper effectief.

Tarieven

Momenteel wordt door de snelfit organisaties in Nederland doorgaans het volgende tarief voor een dergelijke behandeling aan klanten berekend:

Verdamper cleaning:        € 29,00 (incl. arbeid)

Wat kost een airco-controlebeurt?

De beste tijd voor een aircocontrole is het vroege voorjaar – voordat het echt warm wordt. Uit welke stappen een onderhoudsbeurt bestaan kan, maken de WAECO aircospecialisten u duidelijk:

1) De Nulinspectie, 2) De Kleine beurt, 3) De Grote beurt

U als klant beslist uiteraard altijd voor welke beurt u kiest, WAECO adviseert slechts op basis van zijn ervaringen, adviezen en informatie uit airco branche en van hun Service Partners. Wij denken met dit advies onderhoudssysteem u een hoge mate van bedrijfszekerheid (en dus comfort) betreffende uw airco te kunnen bieden. Zodat u niet op het verkeerde moment voor onaangename verrassingen en met zweetdruppels komt te staan. Deze aircoservice is van toepassing voor alle merken auto‟s welke gevuld zijn met het koudemiddel R134a.

De ‘Nulinspectie’

Het functioneren van de airco wordt globaal bekeken en gemeten (onder andere: de conditie van de aandrijfsnaar en er wordt gezocht naar mogelijke sporen van lekkage). Ook wordt nagegaan wat de onderhoudsstatus van het systeem is en met welk koudemiddel het systeem gevuld is. Op basis hiervan kunt u beslissen om over te gaan op een kleine of een grote beurt. Voor de WAECO Service Partner is dit de eerste noodzakelijke kennismaking met uw airco.

De ‘Kleine beurt’ (een x per 12 maanden)

Op basis van de „Nul-inspectie‟ wordt het functioneren van de airco, de capaciteit en de noodzakelijke drukken, met behulp van een servicestation getest. Via het servicestation worden de drukken in het systeem gecontroleerd en via de uitstroomopeningen binnen uw auto wordt de luchtuitstroomtemperatuur gecontroleerd. De condensor en de koelvloeistof-radiateur worden gereinigd. Verder ook de visuele controles op lekdichtheid en op de conditie van de (flexibele) leidingen. Controles van de systeembeveiligingen, luchtinlaat en condenswaterafvoer en van de elektrische aansluitingen in het motorcompartiment.

De ‘Grote beurt’ (een x per 24 maanden)

Dit is de jaarlijkse kleine beurt uitgebreid met:

Recoveren / recyclen, vacumeren, drukbeproeven, lektesten en opnieuw (bij)vullen.

Filter/droger vervangen Deze onttrekt aan het circulerende koudemiddel vocht en materiaalresidu. Zijn levensduur is, zoals van een motoroliefilter, beperkt.

Een certificaat waar onder andere de staat van onderhoud op vermeld staat.

Tarieven

Momenteel worden in Nederland doorgaans de volgende service tarieven aan klanten berekend:

 •  „Nulinspectie‟ (diagnose):        € 12,50
 •  Kleine beurt:    € 35,00
 •  Grote beurt:     € 125,00
 •  Verdamper cleaning:    € 29,00

Alle prijzen zijn gemiddeld gehanteerde tarieven en zijn exclusief de benodigde materialen

(m.u.v. verdamper reiniging) en extra werkzaamheden.

Wat kost het repareren van mijn airco-systeem?

Onderhoud, service, reparatie – tot wie kunt u zich wenden met uw autoairco?

Duidelijk antwoord: tot de dichtstbijzijnde WAECO Service Partner. Deze zijn door de aircospecialist

WAECO gekenmerkt als geautoriseerde bedrijven. Dit betekent dat betreffende medewerkers hebben deelgenomen aan een uitgebreide cursus voor onderhoud en service aan autoairconditioners en zowel theoretisch als praktisch zeer goed onderlegd zijn. Deze professionele werkplaatsen worden met voorrang beleverd en hebben permanent toegang tot de laatste technische informatie.

Duidelijk voordeel voor u als klant: hier vindt u gegarandeerd professionals die hun vak echt verstaan.

En elk aircoprobleem snel en voordelig oplossen!

Efficiënt werken door Origineel Vervangende onderdelen

Op de enorme vraag op het gebied van reparatie van airconditioninginstallaties reageert WAECO met een omvangrijk assortiment vervangingsonderdelen. Of het nu condensors, compressoren, drogers of andere onderdelen betreft – alles komt bij WAECO voor de klant uit één hand. Want WAECO heeft permanent rond de 38.000 Origineel vervangende applicaties op voorraad, die door middel van een uiterst verfijnde logistiek in een handomdraai bij de Service Partner ter plekke zijn.

Snelle vervangingsonderdelen service

De voor de reparatie vereiste airco-onderdelen worden snel en op tijd geleverd door de WAECO Partner. Bij opdracht tot repareren aan een van de genoemde Service Partners voor 13.00 uur, wordt het voor de reparatie benodigde onderdeel gegarandeerd nog dezelfde dag geleverd.

Benodigde Originele onderdelen welke zich niet in het WAECO programma bevinden

Ondanks dat WAECO permanent rond de 38.000 applicaties op voorraad heeft, kan het natuurlijk voorkomen dat men een van de onderdelen die benodigd zijn voor het uitvoeren van een reparatie niet in huis heeft. GEEN PROBLEEM!, uw WAECO Service Partner kan u wellicht toch verder helpen.

Samen met u kan er overlegt worden hoe dit op te lossen. Direct bestellen bij de officiële merkdealer is hier een goed voorbeeld van. In combinatie met de delen van WAECO kan de reparatie alsnog snel uitgevoerd worden.

Voor een exacte prijsopgave van het repareren van uw auto-airconditioningsysteem kunt u zich wenden tot een van de WAECO Service Partners. Zij zijn in het bezit van een complete database van de beschikbare vervangingsonderdelen voor uw auto.

Let op!!

Zorg er wel voor dat u voordat u contact opneemt met een van deze Service Partners, u al uw voertuiggegevens bij de hand heeft (b.v. het kentekenbewijs). Dit verduidelijkt de communicatie aanzienlijk, en resulteert in een doelgerichte en correcte prijsopgave.

Waar kan ik mijn auto laten voorzien van een aircosysteem?

WAECO levert voor achteraf airco inbouw systemen het merk DIAVIA

Daar is een goede reden voor. Want DIAVIA maakt deel uit van Delphi Automotive Systems, één van de grootste toeleveranciers in de automobielindustrie op het gebied van "thermal systems". Bij de productie worden de onderdelen van DIAVIA airco‟s vele malen getest, er worden standaard en door automobielfabrikanten geteste componenten gebruikt. Dat betekent standaardkwaliteit, ook voor achteraf inbouw omdat door DIAVIA aan normen van de automobielindustrie voldaan wordt. Officiële vrijgaven van gerenommeerde automobielfabrikanten bevestigen dit steeds weer.

Gegarandeerd

Net als een standaard af-fabriek installaties zijn DIAVIA inbouwinstallaties voertuigspecifiek, echter speciaal voor achteraf inbouw ontwikkeld. Doel daarbij is het opnieuw en verder gebruiken van de meeste voertuigspecifieke verwarmings-, ventilatie- en regelingtechnische componenten, uitgebreid met de bouwstenen van de eigenlijke airconditioning. Dankzij deze zorgvuldige voorbereiding kunnen DIAVIA inbouwairco‟s snel en probleemloos gemonteerd worden. Voordat een DIAVIA inbouwinstallatie op de markt komt, wordt deze onder de meest strenge omstandigheden getest. Zo moet elke installatie tijdens de test bewijzen dat hij zelfs bij 43°C buitentemperatuur kan zorgen voor een aangename temperatuur in de passagierruimte zonder daarbij de techniek van het voertuig thermisch te overbelasten. Er wordt grote aandacht besteed aan de samenstelling van elke inbouwkit. Alleen zo komt een installatie ook compleet ter plekke aan en kan snel gemonteerd worden.

Tip!,….. monteer een airco

Een airconditioningsysteem achteraf installeren is uw geld meer dan waard. Een airco biedt niet alleen meer comfort en veiligheid voor u als bestuurder of passagier, ook de inruilwaarde van uw auto neemt daardoor toe. Anders dan bij andere accessoires zoals spoilers of brede banden geldt voor de airco; wie deze in zijn auto laat installeren, krijgt bij inruil of verkoop en deel van zijn investering terug.

En, ……..hoe zit het met uw gezondheid?

Wat kost een na-inbouw airconditioningsysteem?

Comfort en veiligheid achteraf installeren is niet zo kostbaar als u wellicht denkt. Een concreet voorbeeld: voor een VW Golf IV is er al een systeem inclusief montage en BTW vanaf ± € 1800,00.

BRON: Waeco AirCon Service http://www.airconservice.nl/481_501.php


‹ Naar het overzicht


Contact opnemen
Meer informatie? Neem dan contact met ons op!