ILT controleert autotechnicus op diploma airco

08 maart 2017

Het onderhoud van airconditioning in auto’s moet gedaan worden door automonteurs die een speciaal certificaat hebben behaald. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert vanaf 1 juli bij tweehonderd tot driehonderd garages of er medewerkers zijn die dit opleidingscertificaat (ook wel F-gassendiploma genoemd) bezitten.


Airco’s bevatten gefluoreerde broeikasgassen (HFK’s, F-gassen). Om te voorkomen dat deze gassen vrijkomen en schade veroorzaken aan het milieu, mag alleen een gediplomeerde medewerker onderhoud plegen aan de koelinstallaties. Een garage die airco’s onderhoudt zonder gekwalificeerde medewerker is in overtreding.

Global Warming Potential
De ILT gaat ook na of het bedrijf weet dat de regels voor het bijvullen van airco’s veranderen per januari 2018. Airco’s van nieuwe auto’s mogen dan alleen nog worden bijgevuld met een koudemiddel dat een Global Warming Potential (GWP) heeft dat kleiner is dan 150. GWP geeft het vermogen van aardopwarming aan in vergelijking met CO2.

Bij de controles kijkt de inspectie ook of de gebruikte airco-reinigingsmiddelen zijn toegestaan. Dit zijn biociden waarmee schimmels worden bestreden zodat onaangename geurtjes verdwijnen of worden voorkomen.

Vervolginspecties
Aan de hand van de controles dit jaar bekijkt de inspectie of er een patroon is van type garages die bekend of onbekend zijn met de eisen voor airco-onderhoud; garages die onderdeel zijn van een dealernetwerk, garages die zijn aangesloten bij een brancheorganisatie of ongebonden bedrijven. Daar zal de ILT haar vervolginspecties de komende jaren op baseren.

Bron: AMT


‹ Naar het overzicht


Contact opnemen
Meer informatie? Neem dan contact met ons op!